Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Medisinsk molekylærbiologi


Yang, Nannan

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Kvalitetssystem / Forskningsadministrasjon / Regelverk / Vakt og alarm / Molekylærbiologiske teknikker / PKR-metode / Proteinanalyse Forskningsinteresser:

Biospecimen quality, peptide and cancer


Sveinbjørnsson, Baldur

Professor
Institutt for medisinsk biologi

Sjøttem, Eva

Professor, Instituttleder IMB
Institutt for medisinsk biologi
Forskningsinteresser:

Karakterisering av molekylære mekanismer involvert i selektivitet og regulering av den intracellulære prosessen selektiv autofagi. Autofagi er en viktig intracellulær prosess som sørger for degradering av ødelagte, skadelige, overflødige og infeksiøse komponenter. Autofagi er svært viktig for at cellen skal overleve under stressende forhold som sult, virus infeksjon eller mangel på oksygen. Dysregulering av autofagi er implisert i utvikling av forskjellige sykdommer som Alzheimer, Parkinsons og kreft.

...


Åberg, Espen

Forsker, Molekylær biosystemer og bioinformatikk, Senter for Bioinformatikk (SfB)
Institutt for kjemi
Forskningsinteresser:

Bioinformatikk, metagenomikk, genomikk


Richardsen, Elin

Professor II
Institutt for medisinsk biologi
Forskningsinteresser:

Jeg har i all hovedsak gjort forskning på molekylære biologiske markører innen prostata- og lungekreft. 


Rad, Amir

Stipendiat
Institutt for klinisk medisin

Nielsen, Stephanie Rose

PhD Student - RNA and Molecular Pathology (RAMP)
Institutt for medisinsk biologi