Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Legemiddelkjemi


Strøm, Morten Bøhmer

Professor, prodekan forskning og innovasjon
Institutt for farmasi
Forskningsinteresser:

Professor, prodekan forskning og innovasjon

STILLINGSBESKRIVELSE
Morten B. Strøm er Prodekan forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet. Han er professor i legemiddelkjemi ved Institutt for farmasi, Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi. Forskningen hans omhandler utvikling av peptider og peptid etterligninger (peptidomimetika) med aktivitet mot resistente bakterier og med aktivitet mot kreftceller. Sammen med andre forskningsgrupper ved UiT studerer vi hvordan disse molekylene kan utvikles til &ar...


Moldes-Anaya, Angel Salvador

Førsteamanuensis II
Institutt for kjemi
Jobber med:
Undervisning / Strålevern / Isotoper / Kromatografi / MikroCT-skanning / MikroPET-skanning / Radioaktivitet Forskningsinteresser:

Radio- og kjernekjemi (Bruk av spesifikke radiomerkede molekyler for medisinsl avbildning ved hjelp av PET og SPECT hybrid teknikker, hovedinteresse hjerne avbildning)

C-11 og F-18 Radiokjemi

Radiometaler

Nevrofarmakologi og nevrotoksikologi

Neuroimaging (SPECT/PET/CT and PET/MR)

 

 

 


Karlsen, Eskil André

Stipendiat
Institutt for kjemi