Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse


Theodorsen, Audun

Førsteamanuensis / Modellering av komplekse systemer
Institutt for fysikk og teknologi
Forskningsinteresser:
  • Plasmafysikk, spesielt innenfor fusjonsenergi.
  • Turbulens, transport og fluktuasjoner i komplekse, kaotiske og selv-organiserte systemer.
  • Stokastisk modellering og tidsserieanalyse.

Steen, Arild

Instituttleder Elektroteknologi
Institutt for elektroteknologi

Ho, Tu Dac

Førsteamanuesis
Institutt for elektroteknologi
Forskningsinteresser:

Scholar Profile     Research Gate     Work in Cristin

On-Going Projects: 
1. Project leader (HE4T - EU Interreg Aurora)  01/01/2023 - 31/12/2025  (2 mil. Euro) H...