Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Reproduksjon


Peruzzi, Stefano

Professor - Aquaculture and Fish Genetics
Institutt for arktisk og marin biologi
Forskningsinteresser:

Culture of marine and freshwater fish and other organisms. Control of maturation and study of sex determination systems. Chromosomal (polyploidy, gynogenesis), environmental and hormonal manipulations. Ecology and genetics (evolution) of northern populations of freshwater fish.

Researchgate profile (personal webpage)

Current projects

WOLFHUNGER (2023 – 2025). A collaborative platform to suppor...


Mobley, Kenyon

Førsteamanuensis
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser

Forskningen min dekker et bredt spekter av emner innen evolusjonsbiologi og økologi med mål om å forstå det komplekse forholdet mellom atferd, økologi og den genetiske arkitekturen til organismer.

For tiden er hovedfokuset mitt på fiskemodning og reproduksjon, spesielt atlantisk laks. Mine interesser inkluderer også lokal tilpasning og økologisk artsdannelse, populasjonsgenetikk, seksuell seleksjon og seksuell konflikt, utviklingen av kvinnelige ornamenter, foreldreomsorg og alternative parringstaktikker...