Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Akvakultur


Holm, Petter

Instituttleder
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:
  • Marin ressursforvaltning
  • Vitenskapsstudier og lokal kunnskap
  • Institusjoner og institusjonelle endringsprosesser

Peruzzi, Stefano

Professor - Aquaculture and Fish Genetics
Institutt for arktisk og marin biologi
Forskningsinteresser:

Culture of marine and freshwater fish and other organisms. Control of maturation and study of sex determination systems. Chromosomal (polyploidy, gynogenesis), environmental and hormonal manipulations. Ecology and genetics (evolution) of northern populations of freshwater fish.

Researchgate profile (personal webpage)

Current projects

WOLFHUNGER (2023 – 2025). A collaborative platform to suppor...


das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Alvanopoulou, Marsela

Stipendiat
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:
  • Akvakultur 
  • Resirkuleringssystemer (RAS)
  • Fiskehelse og velferd
  • Vannkvalitet
  • Fiskens atferd