Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Fiskerifag


Holm, Petter

Professor
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:
  • Marin ressursforvaltning
  • Vitenskapsstudier og lokal kunnskap
  • Institusjoner og institusjonelle endringsprosesser