Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt





Ansatte med arbeidsområde Fiskerifag


Holm, Petter

Instituttleder
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:
  • Marin ressursforvaltning
  • Vitenskapsstudier og lokal kunnskap
  • Institusjoner og institusjonelle endringsprosesser

Langdal, Andreas

Stipendiat
Norges fiskerihøgskole
Forskningsinteresser:
  • Miljømessig og sosial bærekraft
  • Livssyklusanalyser 
  • Produksjon-, prossesering-, og transport av sjømat, og en fornøyd konsument av alle former for mat
  • Mat kvalitet
  • Næringsinnhold i mat og matprodukter
  • Miljøgifter
  • Kjemiske analyser