Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Idéhistorie


Elstad, Ingunn

Professor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Forskningsinteresser:

Filosofi (vitskapsteori, naturfilosofi, fenomenologi)

Sjukepleiefag

Historie

 


Solberg, Mariann

Professor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Pedagogisk filosofi, vitenskapsteori, universitetspedagogikk, epistemologi, filosofisk naturalisme. Min forskning har de senere årene særlig vært fokusert om kunnskap og danning.


Klein, Andreas

Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap, engelsk og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester
Jobber med:
Eldre samlinger / Arkiv / Biblioteksveiledning / Bibliotek / Informasjonskompetanse / Eldre arkiv / Ph.d. / Open Access / Oria / Forskningsstøtte / Digitalisering Forskningsinteresser:

bok- og bibliotekhistorie, sjeldne bøker og spesialsamlinger, tidlig nytid, vitenskapshistorie