Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Idéhistorie


Elstad, Ingunn

Professor
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Forskningsinteresser:

Filosofi (vitskapsteori, naturfilosofi, fenomenologi)

Sjukepleiefag

Historie

 


Solberg, Mariann

Professor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Pedagogisk filosofi, vitenskapsteori, universitetspedagogikk, epistemologi, filosofisk naturalisme. Min forskning har de senere årene særlig vært fokusert om kunnskap og danning.