Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Kunsthistorie


Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Aamold, Svein

Professor kunstvitenskap
Institutt for språk og kultur
Forskningsinteresser:

Billedkunst, kunsthistorie, kunstteori og esteti...