Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Nordisk kulturvitenskap


Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Fonneland, Trude

Professor
Norges arktiske universitetsmuseum
Forskningsinteresser:

 - kulturvitskap

 - Religion og turisme

-  nyreligiøsitet og samtidsreligion

-  museologi

Forskargrupper:

- SAMFORSK (forskargruppe UMAK)

- Societal Dimensions of Sami Research (SoDiSámi)

- Indigenous Religion(s) (INREL)

- Creating the New North (CNN)