Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Nordisk litteratur


Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Mikalsen, Paula Ryggvik

Postdoktor, Arctic Auditories
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

Eventyr og folklore

Fantasy litteratur

Monster research

Monster metodologi

Gotisk litteratur

Medical humanities

Narratologi

Kjønnsforskning

Økogotikk

Feministisk metodologi


Auklend, Morten

Førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen
Institutt for språk og kultur