Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Nordisk litteratur


Auklend, Morten

Studieprogramleder nordisk (årsstudium, BA, MA og lektorutdanning), førsteamanuensis ved Nordiskseksjonen
Institutt for språk og kultur

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Mikalsen, Paula Ryggvik

Postdoktor, Arctic Auditories
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

Eventyr og folklore

Fantasy litteratur

Monster research

Monster metodologi

Gotisk litteratur

Medical humanities

Narratologi

Kjønnsforskning

Økogotikk

Feministisk metodologi