Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosiale medier


Karlsen, Mariann Schjølberg

Senior kommunikasjonsrådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
MH L 10.104
+4777645873

Hansen, Tommy Skum

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Brøndbo, Stig

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Aarskog, Karine Nigar

Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Seksjon for kommunikasjon

Moe, Trude Haugseth

Senior kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for kommunikasjon

Håkstad, Terje

Kommunikasjonsansvarlig Universitetsbiblioteket / Daglig leder Psykologi - og jusbiblioteket
Avdeling for samlinger
Jobber med:
Bibliotek / Sosiale medier

Krehic, Slaven

Rådgiver studentrekruttering og tilrettelegging
Enhet for administrative tjenester HSL

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Mikkelsen, Guro Haddal

Førstekonsulent studentrekruttering
Enhet for administrative tjenester HSL