Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rammeavtaler


Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Askheimer, Maria Ulrika

Seniorrådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Håkonsen, Merethe Berger

Seksjonssjef/ Innkjøpssjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Winther Fonjong, Henriette

Juridisk rådgiver ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og innovasjon

Okan, Jorunn Maria

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp