Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Rammeavtaler


Andreassen, Anne-Karin

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Håkonsen, Merethe Berger

Innkjøpsleder
Seksjon for økonomi og innkjøp

Winther Fonjong, Henriette

Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Okan, Jorunn Maria

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp