Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Lønn


Helland, Harald Egilsrud

Faggruppeleder lønn. Nettskjema, Tidregistrering
Seksjon for lønn og personaltjenester NY

Nyvold, Ståle Berger

Rådgiver - faggruppe lønn
Seksjon for lønn og personaltjenester NY
NOBS 103B
+4777623232