Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Lønn


Helland, Harald Egilsrud

Faggruppeleder lønn. Nettskjema, Tidregistrering
Seksjon for personal og organisasjon

Nyvold, Ståle Berger

Rådgiver - faggruppe lønn
Seksjon for personal og organisasjon
NOBS 103B
+4777623232