Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde EU


Thordarson, Diana Santalova

Forskningsrådgiver, forskningsstøtteteamets leder.
Enhet for administrative tjenester IVT