Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde E-læring


Norvik, Catrine

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
Sykepleie Bsc i Tromsø
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777625150

Furu, Rigmor

Førstelektor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
MH2 U11.345
+4777646376
Jobber med:
Digitale læringsressurser / Fleksibel læring / IKT og læring / E-læring / Veiledning Forskningsinteresser:

Pedagogisk design/læringsdesign
Utdanningskvalitet
Pedagogisk bruk av teknologi
Digital utdanningsfaglig kompetanse
Læring i høyere utdanning