Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Strategisk kommunikasjonsrådgivning


Wærås, Torgunn

Seniorrådgiver kommunikasjon
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Aarskog, Karine Nigar

Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Seksjon for kommunikasjon