Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Foto


Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver innen edTech, visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning, MOOC utvikling, OpenedX og WordPress Sites.
Result

Jenssen, Torje

Førtrykk og trykk
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester
nordlysobservatoriet
+4777646128
Jobber med:
Trykkeri / Foto / Grafisk design

Hansen, Tommy Skum

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Grytå, Torger

Faggruppeleder, Grafiske tjenester
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Brøndbo, Stig

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Aarskog, Karine Nigar

Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Seksjon for kommunikasjon

Persen, Tone Iselin

Grafisk designer
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester