Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Klassifikasjon


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig emner med tilknytning til det europeiske 1500-, 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Edisjonsfilologi


Gustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar musikk
Avdeling for samlinger
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777660573

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Avdeling for samlinger
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger