Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Emneordindeksering


Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
Universitetsbiblioteket

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Musikkbiblioteket
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538