Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde E-bøker


Vestgøte, Ellen

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Gabrielsen, Toril

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Askheimer, Maria Ulrika

Seniorrådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Saradhi, Pardha

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole

Arulanandam, Samuel Satheeshkumar

Fagansvarlig for økonomi
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Brukerstøtte / Undervisning / Biblioteksveiledning / Oria / E-bøker / Databaser / Informasjonskompetanse / Referanseverktøy / EndNote / Litteratursøk / Akademisk redelighet / Plagiat / Studieteknikk / Studieveiledning / Open Access Forskningsinteresser:

Økonomi, psykologi, prosjektledelse, virtuell realitet