Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde E-bøker


Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Vestgøte, Ellen

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Saradhi, Pardha

Overingeniør
Norges fiskerihøgskole

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger