Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Kontrakter


Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Johansen, Svetlana P.

Seniorrådgiver / jurist
Seksjon for personal og organisasjon

Nilsen, Laila Berg

Kontorsjef
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Budsjett / Kontrakter

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Okan, Jorunn Maria

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Mengkrogen, Frank

Juridisk seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak