Foto: Tomas Rolland

Fakultet for naturvitenskap og teknologi


       

Naturvitenskap for fremtiden

Fakultetet skal ta et særlig ansvar for ny viten om jordens helse gjennom forskning og utdanning som bidrar til en miljømessig, bærekraftig utvikling

Fakultetets strategi mot 2022 (pdf)

Skolelaboratoriet

Jenter & Teknologi

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


Arrangementer


Prøveforelesning - Master of Science Debesh Jha

21. januar     10:15     Teknologibygget auditorium 1.022     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Master of Science Debesh Jha

21. januar     12:15     Teknologibygget auditorium 1.022     Digitalt, Tromsø    

Med UiT og Andøya Space mot stjernene

26. januar     10:15     Digitalt     Digitalt    

Forbedringsstimuli- UiTs forbedringsnettverk: "Interessentkart"

1. februar     10:15     Online Workshop     Digitalt