Fakultet for naturvitenskap og teknologi


    English flag   

Realfag, teknologi og sikkerhet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) jobber for kunnskap og utvikling i nordområdene. Vi har et ansvar for å sikre en bærekraftig fremtid gjennom forskning og ny teknologi. Vår visjon er å øke kunnskapen innen naturvitenskap og skape teknologi, for å ivareta jordas miljø og fremtidens generasjoner.

Fakultetet har flere internasjonalt ledende fagmiljøer på våre enheter og vi satser sterkt på grunnleggende disiplinorientert forskning og tilhørende utdanninger. Egenverdien av forskning og utdanning i disiplinfagene fysikk, kjemi, matematikk/statistikk, informatikk, geovitenskap og ingeniørvitenskap er viktig for fakultetet. Vi har også profesjonsutdanningene og tilhørende forskning, som inkluderer nautikk, luftfart og beredskapsfag.

Fakultetet har 6 institutter som utdanner studenter og utfører forskning innen våre fagområder.

Skolelaboratoriet

Smarting i nord

NT-fak sin strategi

STEM-økosystem

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Balancing the Skies and Minds: Exploring Leadership, Mental Health and Airmanship

7. juni     10:00     Teknologibygget Aud 1.022     Tromsø    

Trial lecture - Master of Science Changkyu Choi

9. juni     10:15     Auditorium 1.022, Teknologibygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Master of Science Changkyu Choi

9. juni     12:15     Auditorium 1.022, Teknologibygget     Digitalt, Tromsø    

STEM arena

26. oktober     10:30     Nordnorsk vitensenter     Tromsø