Fakultet for naturvitenskap og teknologi


    English flag   

Realfag, teknologi og sikkerhet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) jobber for kunnskap og utvikling i nordområdene. Vi har et ansvar for å sikre en bærekraftig fremtid gjennom forskning og ny teknologi. Vår visjon er å øke kunnskapen innen naturvitenskap og skape teknologi, for å ivareta jordas miljø og fremtidens generasjoner.

Fakultetet har flere internasjonalt ledende fagmiljøer på våre enheter og vi satser sterkt på grunnleggende disiplinorientert forskning og tilhørende utdanninger. Egenverdien av forskning og utdanning i disiplinfagene fysikk, kjemi, matematikk/statistikk, informatikk, geovitenskap og ingeniørvitenskap er viktig for fakultetet. Vi har også profesjonsutdanningene og tilhørende forskning, som inkluderer nautikk, luftfart og beredskapsfag.

Fakultetet har 6 institutter som utdanner studenter og utfører forskning innen våre fagområder.

Skolelaboratoriet

Smarting i nord

NT-fak sin strategi

STEM-økosystem

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:
[Loading...]


Arrangementer


Trial lecture - Master of Science Enrico Tedeschi

2. oktober     10:15     Store Auditorium B302, Realfagsbygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - Master of Science Enrico Tedeschi

2. oktober     12:15     Store Auditorium B302, Realfagsbygget     Digitalt, Tromsø    

HPC On-boarding course for new users of Saga, Betzy or Fram

3. oktober     09:00     Zoom     Digitalt    

Need more computing power than your laptop: Meet the HPC group

3. oktober     12:15     Realfagbygget B302, Store Auditorium     Tromsø    

Trial lecture - Master of Science Helene Xue

4. oktober     08:15     Auditorium 1.022, Teknologibygget     Digitalt, Tromsø