Lektor i realfag trinn 8-13 - master

Varighet: 5 År

Foto: David Jensen
Foto: David Jensen

Lektor i realfag trinn 8-13 - master

Varighet: 5 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
20. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du å være den motiverende læreren som bidrar til å påvirke de unges hverdag i skolen?

Er du interessert i realfag og vil jobbe med elever i et aktivt, nyskapende, engasjerende og trygt læringsmiljø? Som lektor i realfag er du kvalifisert til å jobbe i ungdomsskolen og i videregående skole. Lektorutdanningen i realfag er et relevant og meningsfullt studievalg! 

Spørsmål om studiet

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Seniorrådgiver - koordinator lektorutdanning i realfag trinn 8-13


Trine-Lise-Larsen-Bredde-180px-
Trine Lise Larsen

Seniorrådgiver og koordinator for lektorutdanningene 8-13


wr.jpeg
Martin Rypdal

Professor/Instituttleder


I dette studiet lærer du hvordan du kan formidle realfag til unge.

For at vi skal løse framtidens utfordringer trenger vi dyktige lærere som kan formidle realfag på en spennende måte. Vi trenger dagens unge for å løse problemer innen grønn teknologi, bærekraft, klima, antibiotikaresistens og bevaring av økosystem.

 Du vil få en faglig utvikling sammen med kolleger og elever i en meningsfylt arbeidshverdag. 

På studiet får du fordype deg i to fag, samtidig som du lærer metoder for å undervise og hvordan å formidle. Du vil delta i praksis i skolen fra første studieår, som blir gradvis mer utfordrende gjennom hele studiet.

 Studiet har fire studieretninger. Se nettsiden for de forskjellige studieretningene for mer informasjon om hvilke fag som inngår i studiet. 

 • Studieretning Biologi– fagkombinasjon biologi/kjemi eller biologi/matematikk 
 • Studieretning Fysikk – fagkombinasjon fysikk/matematikk 
 • Studieretning Kjemi – fagkombinasjon kjemi/matematikk 
 • Studieretning Matematikk - fagkombinasjon matematikk/fysikk, matematikk/kjemi eller matematikk/biologi 

 

Når du fullfører lektorutdanning, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet deler av studielånet ditt. Les mer på Lånekassen

Som lektor i realfag lærer du å formidle fagkunnskap på en engasjerende og inspirerende måte til elever i ungdomsskolen og i videregående skole.

Du får kjennskap til utfordringer innen realfag og undervisning.

Du kan se sammenhengen mellom vitenskapsfag og hvordan disse undervises i skolen. Du lærer også å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til læreryrket. 

Du lærer å vurdere og dokumentere elevers læring og hvordan du kan videreutvikle dine egne grunnleggende ferdigheter. Ved å gi tilbakemeldinger kan du bidra til at elevene kan se sin egen læring og faglige utvikling. Du får se ungdommens kultur og deres utvikling, læring og rettigheter i ulike sosiale og kulturelle situasjoner. 

Det å kunne være en klasseleder i en elevgruppe med forskjellige bakgrunner er viktig. Du lærer å planlegge og lede undervisning som gjør at elevene får en positiv opplevelse og et godt læringsutbytte. Du lærer å benytte digitale verktøy i undervisning, samt hvordan du kan veilede elevene i deres digitale hverdag. Du får bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med organisasjoner som er relevante for skoleverket.  Studiet gir deg en forståelse for skolens rolle i samfunnet, og hvilke lover og læreplaner som gjelder. 

I slutten av studiet gjennomfører du en masteroppgave som er et selvstendig forskningsprosjekt med veiledning.

Etter å ha fullført studiet kan du undervise i ungdomsskolen og i videregående skole. Med lektorutdanning kan du også jobbe innenfor forskning, formidling og kommunikasjon, administrasjon og skoleledelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Tabellen viser felles emner; pedagogikk og fagdidaktikk, praksis og Ex.phil. Se nettside for spesialisering for info om fag 1/fag 2
1. semester (høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
2. semester (vår)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
3. semester (høst)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
4. semester (vår)
eller
(Enkelte fagkombinasjoner har FIL-0700 i 3. 6. eller 7. semester)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
5. semester (høst)
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 1, 5 stp.
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 2, 5 stp.
Fordypningsoppgave i fag 1
6. semester (vår)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
7. semester (høst)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 1
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 2
9. semester (høst)
Emne i fag 1/fag 2
eller
metodeemne på 2- eller 3000-nivå
Emne i fag 1/fag 2
eller
PFF-3101/PFF-3102
Masteroppgave i fag 1 (10 av 40 stp)
10. semester (vår)
Forts. mastergradsoppgave i fag 1 (30 av 40 stp)

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og i tillegg må du dokumentere:

 • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • Minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten
  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Har du generell studiekompetanse, men mangler R1 og/eller R2 og Fysikk 1? 
(NB: Andre spesielle opptakskrav må dekkes i tillegg) 

Politiattest og skikkethetsvurdering
Søkere som tas opp på studiet, må legge fram politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanninga, både ved universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. 

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver, diskusjon og refleksjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs. Det er også ulike digitale undervisnings- og læringsformer og det vil være Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter. 

I hvert fag er det muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet. 

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I fordypnings- og i masteroppgaven gis individuell veiledning fra vitenskapelige ansatte.

I praksis møter du elever både i ungdomsskolen og i videregående skole. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og undervisningsmessige ferdigheter.

Gjennomføringa av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Under praksisen får du oppfølging av lærere ved UiT og ute ved skolene. Hver periode i praksis vil gradvis være mer utfordrende og selvstendig. Praksis vil også gjennomføres i form av ei mentorordning ledet av lærere fra ungdomsskolen og videregående skole i de semestrene der praksis ikke foregår i skolene.

Praksisen er obligatorisk og må være godkjent. Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk. 

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.  

Studiet kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.- utdanning.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Studiet har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet hvor du kan ta emner som godkjennes som en del av studiet. Emner som skal tas under utvekslingsopphold godkjennes på forhånd slik at du vet at emnene fra oppholdet blir godkjent. Du kan ta emner som tilsvarer de du normalt ville tatt hjemme.

Det forutsettes at du har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng før du reiser ut.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Bilde Merete UiT.jpg
Merete Saus
Professor
hans-Georg-K-ller-HSL-ILP-512x640-.jpg
Hans-Georg Køller
Fagdidaktikk naturfag
Solveig Karlsen
Karlsen, Solveig

Jeg underviser i naturfagdidaktik ved lektor 8-13 og praktisk pedagogisk utdanning deltid, og har også undervist i kjemi og naturfagdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10. Forskningen min er rettet mot kvalitet i lærerutdanningene, og jeg deltar i forskningsprosjektet LISSI som fokuserer på utforskende naturfagundervisning.

Førsteamanuensis naturfag/kjemi
Anne Birgitte Fyhn, ILPmai2016.jpg
Anne Birgitte Fyhn

KONTORADRESSE ILP-bygget rom 3.004

Professor matematikkdidaktikk

Andre studier du kanskje vil like

...
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master

Lektorutdanning i språk og samfunnsfag trinn 8-13 er for deg som ønsker jobb som lektor/lærer i vide...

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
20. april
Søking og opptak
Slik søker du