Lektor i realfag trinn 8-13 - master

Varighet: 5 år

Lektor i realfag trinn 8-13 - master

Varighet: 5 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du å være den motiverende læreren som bidrar til å påvirke de unges hverdag i skolen?

Er du interessert i realfag og vil jobbe med elever i et aktivt, nyskapende, engasjerende og trygt læringsmiljø? Som lektor i realfag er du kvalifisert til å jobbe i ungdomsskolen og i videregående skole. Lektorutdanningen i realfag er et relevant og meningsfullt studievalg!

Spørsmål om studiet

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Seniorrådgiver - koordinator lektorutdanning i realfag trinn 8-13


Ida Friestad Pedersen.jpg
Pedersen, Ida Friestad

Førsteamanuensis


Trine-Lise-Larsen-Bredde-180px-
Trine Lise Larsen

Seniorrådgiver og koordinator for lektorutdanningene 8-13


I dette studiet lærer du hvordan du kan formidle realfag til unge.

For at vi skal løse framtidens utfordringer trenger vi dyktige lærere som kan formidle realfag på en spennende måte. Vi trenger dagens unge for å løse problemer innen grønn teknologi, bærekraft, klima, antibiotikaresistens og bevaring av økosystem.

 Du vil få en faglig utvikling sammen med kolleger og elever i en meningsfylt arbeidshverdag. 

På studiet får du fordype deg i to fag, samtidig som du lærer metoder for å undervise og hvordan å formidle. Du vil delta i praksis i skolen fra første studieår, som blir gradvis mer utfordrende gjennom hele studiet.

Når du fullfører lektorutdanning, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet deler av studielånet ditt. Les mer på Lånekassen


Studieprogrammet har følgende studieretninger:

Som lektor i realfag lærer du å formidle fagkunnskap på en engasjerende og inspirerende måte til elever i ungdomsskolen og i videregående skole.

Du får kjennskap til utfordringer innen realfag og undervisning.

Du kan se sammenhengen mellom vitenskapsfag og hvordan disse undervises i skolen. Du lærer også å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til læreryrket.

Du lærer å vurdere og dokumentere elevers læring og hvordan du kan videreutvikle dine egne grunnleggende ferdigheter. Ved å gi tilbakemeldinger kan du bidra til at elevene kan se sin egen læring og faglige utvikling. Du får se ungdommens kultur og deres utvikling, læring og rettigheter i ulike sosiale og kulturelle situasjoner.

Det å kunne være en klasseleder i en elevgruppe med forskjellige bakgrunner er viktig. Du lærer å planlegge og lede undervisning som gjør at elevene får en positiv opplevelse og et godt læringsutbytte. Du lærer å benytte digitale verktøy i undervisning, samt hvordan du kan veilede elevene i deres digitale hverdag. Du får bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med organisasjoner som er relevante for skoleverket. Studiet gir deg en forståelse for skolens rolle i samfunnet, og hvilke lover og læreplaner som gjelder.

I slutten av studiet gjennomfører du en masteroppgave som er et selvstendig forskningsprosjekt med veiledning.

Etter å ha fullført studiet kan du undervise i ungdomsskolen og i videregående skole. Med lektorutdanning kan du også jobbe innenfor forskning, formidling og kommunikasjon, administrasjon og skoleledelse.

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.Opptakskravet er generell studiekompetanse, og i tillegg må du dokumentere:

 • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • Minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Har du generell studiekompetanse, men mangler R1 og/eller R2 og Fysikk 1?
(NB: Andre spesielle opptakskrav må dekkes i tillegg)

Politiattest og skikkethetsvurdering
Søkere som tas opp på studiet, må legge fram politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanninga, både ved universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver, diskusjon og refleksjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs. Det er også ulike digitale undervisnings- og læringsformer og det vil være Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter.

I hvert fag er det muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I fordypnings- og i masteroppgaven gis individuell veiledning fra vitenskapelige ansatte.

I praksis møter du elever både i ungdomsskolen og i videregående skole. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og undervisningsmessige ferdigheter.

Universitetet har samarbeidsavtaler med skoler i Troms og Finnmark hvor du vil få kunne gjennomføre praksis og få innblikk i ulike læringsmiljøer i regionen. Praksisplasser tildeles og det er mulighet for at enkelte perioder gjennomføres utenfor Tromsø. Når plass er tildelt utenfor Tromsø har UiT egne retningslinjer for å gi støtte til bo- og reisekostnader. Tilrettelegging av praksis er mulig etter gitte kriterier.

Praksisen er obligatorisk og må være godkjent. Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser og ytterligere detaljer finner du på våre nettsider om praksis.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk. 

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.- utdanning.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Studiet har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet hvor du kan ta emner som godkjennes som en del av studiet. Emner som skal tas under utvekslingsopphold godkjennes på forhånd slik at du vet at emnene fra oppholdet blir godkjent. Du kan ta emner som tilsvarer de du normalt ville tatt hjemme.

Det forutsettes at du har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng før du reiser ut.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Studiested Land
University of Otago New Zealand
University of Côte d'Azur Frankrike

Andre studier du kanskje vil like

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master ( Tromsø )

Lektor i språk og samfunnsfag er for deg som ønsker å jobbe som lærer i ungdomsskolen eller i den vi...

Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Lurer du på hvordan matte og fysikk brukes i utvikling av ny teknologi? Som sivilingeniør i anvendt ...

Matematiske realfag - bachelor
Matematiske realfag - bachelor ( Tromsø )

Programmering og statistikk kan forklare verden rundt deg. Fordyp deg i matematikk, fysikk eller kje...