Partnerinstitusjon:
University of Côte d'Azur

Frankrike

University of Côte d'Azur

Frankrike

Om University of Côte d'Azur

University of Nice-Sophia Antipolis (UdNA) ble grunnlagt i 1965. Universitetet har 25 000 studenter, hvorav 20 % internasjonale studenter, og 2 700 ansatte fordelt på fire campus i Nice og lokalisasjoner spredt over hele Alpes Maritimes, Frankrike.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer