Sivilingeniør

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, utvikling, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Som sivilingeniør kan du jobbe innenfor en rekke fagområder som for eksempel olje- og gass, bygg og anlegg, marine fag, industridesign, fysikk, energi og miljø eller datateknologi. En del sivilingeniører jobber med rådgivning og konsulentvirksomhet.

Sivilingeniør er en beskyttet tittel, men nyutdannede kandidater kan også få tittelen master i teknologi i stedet for sivilingeniør. 

Sivilingeniørstudiene, eller master i teknologistudiene, består av en solid realfags plattform i form av fag som matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, IT og teknologiledelse. Disse fagene gir en bred kompetanse som gjør det enklere å se sammenhengene mellom en spesialisering og andre fagfelt.

Du kan spesialisere deg innen mange fagområder, for eksempel:

 • bygg- og miljøteknikk
 • datateknikk
 • energi og miljø
 • flyteknikk/romfart
 • petroleumsteknologi
 • kommunikasjonsteknologi
 • satellitteknologi
 • undervannsteknologi
 • akustikk
 • klima og klimateknologi
 • fornybar energi
 • nanoteknologi
 • helseteknologi
Hvor kan jeg jobbe?

Sivilingeniører jobber både i det offentlige og i privat næringsliv, både i små og store bedrifter. Mange sivilingeniører går over i ulike lederoppgaver, enten som prosjektledere, prosjekteringsledere eller ulike virksomhetshetsledere.  


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.