Sivilingeniør

Sivilingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, utvikling, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Som sivilingeniører spiller du en viktig rolle i samfunnet. Du bidar til å løse komplekse tekniske problemer, designer innovative løsninger, og bidrar til utviklingen av ny teknologi og infrastruktur.

Sivilingeniører jobber ofte som prosjektledere, og er involvert i design, analyse, rådgivning, gjennomføring og ledelse av prosjekter innenfor sitt fagområde. Kunnskap om realfag og teknologi er viktig for å løse mange av de store samfunnsutfordringene og på denne måten bidrar sivilingeniører til en klimavennlig og bærekraftig samfunnsutvikling.

Du kan spesialisere deg innen mange fagområder, for eksempel:

Hvor kan jeg jobbe?

Sivilingeniører jobber både i det offentlige og i privat næringsliv, både i små og store bedrifter. Som sivilingeniør kan du jobbe innenfor en rekke bransjer som for eksempel, bygg og anlegg, energi, IKT, prosessindustri, helsevesen, transport, forskning og miljø. En del sivilingeniører jobber med rådgivning og konsulentvirksomhet. Mange sivilingeniører blir ledere, enten som prosjektledere, prosjekteringsledere eller som virksomhetshetsledere på ulike nivåer.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.