Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

En kjemiker har kompetanse på, og vil ofte jobbe med, å utvikle og lage nye stoffer og materialer som kan brukes i utvikling av nye legemidler eller materialer med spesielle egenskaper. Jobben som kjemiker er variert, og mye av arbeidet foregår på et laboratorium. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en kjemiker:

  • gjennomføre prøver, undersøkelser og analyser
  • arbeid på laboratorier
  • kartlegging, risikovurdering, konsekvensutredning, utarbeidelse av kvalitetsstandarder
  • miljøovervåking

Ofte er kjemikeren en del av et team og jobber derfor i tett samarbeid med andre kjemikere. Kjemikere jobber også i tverrfaglige team sammen med biologer, fysikere, bioteknologer og andre fagpersoner innen naturfag.

Avhengig av hvilken utdanning og spesialisering du har, kan du som kjemiker jobbe med en rekke ulike fagområder. Det kan blant annet være materialer, energi, nanoteknologi, teoretisk kjemi, biologisk kjemi, geologisk kjemi og radiokjemi. Du kan velge å fokusere på det fagområdet som interesserer deg mest, og utvikle ekspertise innen det feltet. 

Hvor kan jeg jobbe?

Kjemikere kan jobbe i industrien, for eksempel i oljeindustrien, legemiddelindustrien eller forsvarsindustrien. Som kjemiker kan du også jobbe på sykehus, i rådgivningsfirmaer, i kommunesektoren eller andre deler av den offentlige forvaltningen. Kjemikere kan også jobbe med forskning og undervisning.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.