Matematiker

Matematikere bruker abstrakt tenkning og logikk for å løse problemer, utvikle teorier og utforske matematiske konsepter.

En matematiker er en person som studerer og arbeider med matematikk, som er et fagfelt som omhandler teori og anvendelse av tall, former, strukturer og relasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en matematiker kan være:

  • Forske
  • Undervise
  • Lage og tolke statistikk og analyse
  • Utvikle programvare
  • Utvikle modeller og simuleringer

Samlet sett handler arbeidet til en matematiker om å bruke matematikk som et verktøy for problemløsning, analyse og forståelse i en rekke fagområder.

Med en mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematiker. Utdanningen gir mulighet for fordypning innen mange forskjellige interesseområder – deriblant informatikk, finans og statistikk.

Hvor kan jeg jobbe?

Mange matematikere jobber i skoleverket eller som forskere. Matematikere kan jobbe i for eksempel ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåking, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.