Matematiker

Som matematiker arbeider du med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Matematikere utvikler, anvender eller underviser i matematiske begreper, teorier og teknikker. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en matematiker:

  • forskning
  • undervisning
  • utvikling av modeller og simuleringer

Med en mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematiker. Utdanningen gir mulighet for fordypning innen mange forskjellige interesseområder – deriblant informatikk, finans og statistikk.

Hvor kan jeg jobbe?

Mange matematikere jobber i skoleverket eller som forskere. Matematikere kan jobbe i for eksempel ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåking, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.