Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Varsling til nødnummer ved UiT / Report to emergency number at UiT

Ved ulykker/kriser skal man:

1)

ringe aktuelt nødnummer:

  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113


2)

Varsle UiT internt via døgnkontinuerlig varslingsnummer:

776 444443)

Varsle beredskapsvakt / vaktselskap:

Beredskapsvakt 480 32 524 (i arbeidstid)
Vaktselskap 924 49 277 (utenom arbeidstid)

By situation/crises:

1)

dial relevant emergency number:

  • Fire brigade: 110
  • Police: 112
  • Ambulance: 113

2)

Round-the-clock internal emergency number at the UiT:

+47 776 44444


Ansvarlig for siden: Odd Arne Paulsen
Sist oppdatert: 24.02.2021 09:28

Myndighetenes kriseinformasjon, se www.kriseinfo.no