Arctic blue polygon pattern

Beredskap og sikkerhet – studenter ved UiT

Om det oppstår en krisesituasjon: Egenberedskap og sikkerhetsråd til studenter ved UiT

Sikkerhet og egenberedskap:

Universitetsledelsen ber studenter gjøre seg kjent med innholdet på nettsiden sikresiden.no.

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted med brukervennlig opplæring og veiledende råd om egenberedskap og hva du kan gjøre i en krisesituasjon. 

Last ned siden på egen mobiltelefon og få umiddelbar tilgang til forebyggende råd og tips om hva du bør gjøre om noe plutselig skjer. 

Men husk - du må imidlertid alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Lenke til sikresiden.no

Gjør deg også kjent med rømningsveier på ditt lokale studiested.

Lenke til varsling av ulykker/kriser


Større kriser i lokalsamfunnet:

Større kriser i samfunnet kan berøre oss alle. UiT henviser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB)’ råd til befolkningen om egenberedskap ved kriser som måtte ramme våre studiesteder /lokalsamfunn.

Sjekk ut nettside om å være forberedt ved større kriser i samfunnet: sikkerhverdag.no/egenberedskap

Søk informasjon i din oppholdskommune og andre offentlige informasjonskanaler.

Lenke til sikkerhverdag.no/egenberedskap


Hendelser ved opphold i utlandet:

Det hender at utenlandsoppholdet ikke blir som planlagt. Ved hendelser som berører studenter under opphold i utlandet må det meldes fra til varslingsnummeret ved UiT +47 776 44444.  Ved behov for hjelp i utlandet, kontakt ambassaden og/eller sjømannskirken, som UiT har beredskapsavtale med.

Lenke til kontakt sjømannskirkenAnsvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist oppdatert: 06.08.2019 12:55