Arctic blue polygon pattern

Forskningsstrategisk utvalg

Forskningsstrategisk utvalg er rådgivende organ for utvidet ledergruppe i strategiske saker innen forskning og forskerutdanning, og skal bidra til å koordinere forskningsrelaterte aktiviteter på tvers av organisasjonen.Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 30.09.2022 10:11