Arctic blue polygon pattern

Medlemmer Forskningsstrategisk utvalg

Prorektor for forskning og utvikling Camilla Brekke (rektorat; leder av utvalget)

Førstebibliotekar Per Pippin Aspaas (UB)

Prodekan forskning Roy Ambli Dalmo (BFE-fak)

Prodekan forskning Marie-Theres Federhofer (HSL-fak)

Stipendiat Koen van Greevenbroek (TODOS)

Student Robin Johansen (studentparlamentet; vara: Daniel Hansen Masvik)

Prodekan forskerutdanning Trine Kvidal-Rørvik (HSL-fak)

Prodekan forskning Bjørn Løtveit (Jurfak)

Visedirektør forskning og formidling Anita Maurstad (UMAK)

Prodekan forskerutdanning Cordian Riener (NT-fak)

Prodekan forskning og innovasjon Morten Bøhmer Strøm (Helsefak)

Prodekan Svein-Erik Sveen (IVT-fak)

Prodekan forskerutdanning og praksis Silje C. Wangberg (Helsefak)

Faggruppeleder Steinar Martin Paulsen (SEFU, sekretariat)

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier (SEFU, sekretariat)Ansvarlig for siden: Pål Vegar Storeheier
Sist oppdatert: 21.10.2022 10:39