Arctic blue polygon pattern

Medlemmer Forskningsstrategisk utvalg

Prorektor for forskning og utvikling Kenneth Ruud (universitetesledelsen; leder av utvalget)

Prodekan forskning og utdanning Synnøve Thomassen Andersen (HSL-fak)

Prodekan forskning Jørgen Berge (BFE-fak)

Førstebibliotekar Per Pippin Aspaas (UB)

Prodekan forskning Camilla Brekke (NT-fak)

Stipendiat Koen van Greevenbroek (TODOS)

Prodekan forskning Sondre Torp Helmersen (Jurfak)

Prodekan Raymond Kristiansen (IVT-fak)

Prodekan forskning Ann Therese Lotherington (HSL-fak)

Visedirektør forskning og formidling Anita Maurstad (UMAK)

Student Victor Zimmer (studentparlamentet; vara: Muhammad Bilal Afzal)

Prodekan forskerutdanning Jan Rosenvinge (Helsefak)

Prodekan forskning Johanna U. Ericson Sollid (Helsefak)

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier (SEFU, sekretariat)

Faggruppeleder Steinar Martin Paulsen (SEFU, sekretariat)Ansvarlig for siden: Pål Vegar Storeheier
Sist oppdatert: 07.01.2021 12:20