Arctic blue polygon pattern

Møteplan Forskningsstrategisk utvalg 2021

10. februar 1115-1500

17. mars 1115-1500

28. april 1115-1500 (fellesmøte med SUV)

14. juni 1115-1500

 

 

 

 

 

 

 

 Ansvarlig for siden: Pål Vegar Storeheier
Sist oppdatert: 07.01.2021 12:23