Arctic blue polygon pattern

Innkjøp – Informasjon til våre leverandører

Innkjøp til UiT Norges arktiske universitet er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det innebærer at alle anskaffelser med verdi fra 100 000 eks mva. skal være basert på konkurranse, eller på en gyldig avtale. 

UiT Norges arktiske universitet har en felles innkjøpstjeneste organisert som en faggruppe under Seksjon for økonomi og innkjøp ved Avdeling for organisasjon og økonomi.

Alle anskaffelser med en samlet verdi fra100 000 eks. mva. skal meldes til Innkjøpstjenesten og gjennomføres i samarbeid med behovshavere i fagmiljøet. Fakultetene/enhetene har ansvar for å foreta innkjøp under kr 100 000 eks. mva.

For alle enkeltbestillinger skal det utstedes en innkjøpssordre (godkjent rekvisisjon) som sendes leverandøren. Leverandøren skal alltid påføre innkjøpsordrenummer på fakturaen som UiTs bestillingsreferanse.

 

Kunngjøring av anskaffelser

Anskaffelser med verdi fra 1,4 mill eks. mva kunngjøres i databasene Doffin og TED.

UiT benytter det elektroniske konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell TendSign. Det innebærer at alle anskaffelsesprosesser med verdi fra 100 000 eks. mva gjennomføres fullelektronisk fra invitasjon/kunngjøring til og med kontraktssignering.

 

Øvrig informasjon

Krav til fakturering

Fortolling

Kontraktsvilkår 

Veiledning for innlevering av tilbud

Etikk

 

 Ansvarlig for siden: Merethe Berger Håkonsen
Sist oppdatert: 27.11.2023 14:10