Feil på innlogging for blant annet Eduroam og Ephorte - se driftsmeldingen / Login error for Eduroam and Ephorte - see the operational notice
Arctic blue polygon pattern

EU-finansiert toppforskning

(Siden er under redigering)

UiT vedtok i 2021 en Ambisjon for Horisont Europa (2021-2027).

Excellent Science søylen i EUs rammeprogram finansierer fremragende, såkalte "bottom-up" prosjekter hvor forskerne står fritt til å bestemme det vitenskapelige innholdet i søknaden.

ERC Prosjekter

Marie Skłodowska-Curie Actions (fra 2014)

Sist endret: 16.08.2022, endret av: Theresa Mikalsen
English flag