Arctic blue polygon pattern

EU-finansiert forskning

(Siden er under redigering)

UiT vedtok i 2021 en Ambisjon for Horisont Europa (2021-2027).

Excellence Science søylen i EUs rammeprogram finansierer fremragende, såkalte "bottom-up" prosjekter hvor forskerne står fritt til å bestemme det vitenskapelige innholdet i søknaden.

ERC Prosjekter (2014-2020)

Marie Skłodowska-Curie Actions (2014-2020)

Sist endret: 06.01.2022, endret av: Theresa Mikalsen
English flag