Bilde av Riener, Cordian
Bilde av Riener, Cordian
Institutt for matematikk og statistikk cordian.riener@uit.no +4777644090

Cordian Riener


Prodekan forskningsutdanning, professor i matematikk

Stillingsbeskrivelse

Mitt vitenskapelige arbeid ligger i samspillet mellom matematikk og teoretisk informatikk. Et fokus i min forskning er på spørsmål knyttet til beregningsmessig kompleksitet av algoritmiske spørsmål i ekte algebraisk geometri og optimalisering. Konkret er jeg interessert i polynomoptimalisering, representasjon av positive polynomer ved summen av kvadrater, momentproblemer, kvadraturformler, algoritmisk kompleksitet, konvekse sett og semibestemt relaksasjon.


Se også min hjemmeside for mer informasjon om forskning og forhåndstrykk.

Jeg leder Algebra-gruppen og er også en av initiativtakerne til Lie-Størmer senter for grunnleggende strukturer i beregnings- og ren matematikk. Jeg fungerer for tiden også som prodekan ved fakultetet for naturvitenskap og teknologi med fokus på PhD-programmet

 

 


 • Ragni Piene, Cordian Riener, Boris Shapiro :
  Return of the evolute
  Annales de l'Institut Fourier 2024 FULLTEKST / ARKIV
 • Gabriella Óturai, Cordian Riener, Sarah Martiny :
  Attitudes towards mathematics, achievement, and drop-out intentions among STEM and Non-STEM students in Norway
  International Journal of Educational Research Open 2023 ARKIV / DOI
 • Sebastian Debus, Cordian Riener :
  Reflection groups and cones of sums of squares
  Journal of symbolic computation 2023 ARKIV / DOI
 • Cordian Benedikt Riener, Robin Leonid Schabert :
  Linear slices of hyperbolic polynomials and positivity of symmetric polynomial functions
  Journal of Pure and Applied Algebra 2023 ARKIV / DOI
 • Philippe Moustrou, Cordian Benedikt Riener, Hugues Verdure :
  Symmetries in Polynomial Optimization
  Springer 2023 DOI
 • Thi Xuan Vu, Mohab Safey el Din, George Labahn, Cordian Benedikt Riener, Éric Schost :
  Faster real root decision algorithm for symmetric polynomials
  Association for Computing Machinery 2023 DOI
 • Sebastian Debus, Philippe Moustrou, Cordian Benedikt Riener, Hugues Verdure :
  The poset of Specht ideals for hyperoctahedral groups
  Algebraic combinatorics 2023 ARKIV / DOI
 • Philippe Moustrou, Helen Naumann, Cordian Riener, Thorsten Theobald, Hugues Verdure :
  Symmetry Reduction in AM/GM-Based Optimization
  SIAM Journal on Optimization 2022 ARKIV / DOI
 • Saugata Basu, Cordian Riener :
  Vandermonde Varieties, Mirrored Spaces, and the Cohomology of Symmetric Semi-algebraic Sets
  Foundations of Computational Mathematics 2021 DOI
 • Philippe Moustrou, Cordian Riener, Hugues Verdure :
  Symmetric ideals, Specht polynomials and solutions to symmetric systems of equations
  Journal of symbolic computation 2021 ARKIV / DOI
 • Grigoriy Blekherman, Cordian Riener :
  Symmetric Non-Negative Forms and Sums of Squares
  Discrete & Computational Geometry 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Grigoriy Blekherman, Mario Kummer, Cordian Riener, Markus Schweighofer, Cynthia Vinzant :
  Generalized eigenvalue methods for Gaussian quadrature rules
  Annales Henri Lebesgue (AHL) 2020 ARKIV / DOI
 • Cordian Riener, Markus Schweighofer :
  Optimization approaches to quadrature: new characterizations of Gaussian quadrature on the line and quadrature with few nodes on plane algebraic curves, on the plane and in higher dimensions
  Journal of Complexity 2018 DOI
 • Saugata Basu, Cordian Riener :
  On the Isotypic Decomposition of Cohomology Modules of Symmetric Semi-algebraic Sets: Polynomial Bounds on Multiplicities
  International Mathematics Research Notices (IMRN) 2018 ARKIV / DOI
 • Saugata Basu, Cordian Riener :
  On the equivariant Betti numbers of symmetric definable sets: vanishing, bounds and algorithms
  Selecta Mathematica, New Series 2018 ARKIV / DOI
 • Tobias Friedl, Cordian Riener, Raman Sanyal :
  Reflection groups, arrangements, and invariant real varieties
  Proceedings of the American Mathematical Society 2018 ARKIV / DOI
 • Cordian Riener, Nicolai Vorobjov :
  On Irreducible Components of Real Exponential Hypersurfaces
  Arnold Mathematical Journal 2017 DOI
 • Saugata Basu, Cordian Riener :
  Efficient algorithms for computing the Euler-Poincaré characteristic of symmetric semi-algebraic sets
  Contemporary Mathematics 2017 DOI
 • Saugata Basu, Cordian Riener :
  Bounding the equivariant Betti numbers of symmetric semi-algebraic sets
  Advances in Mathematics 2017 DOI
 • Cordian Riener :
  Symmetric semi-algebraic sets and non-negativity of symmetric polynomials polynomials
  Journal of Pure and Applied Algebra 2016 DOI
 • Cordian Riener, Paul Görlach, Tillmann Weißer :
  Deciding positivity of multisymmetric polynomials
  Journal of symbolic computation 2016 DOI
 • Cordian Riener, Thorsten Theobald, Jean Bernard Lasserre, Lina Jansson Andrén :
  Exploiting Symmetries in SDP-Relaxations for Polynomial Optimization
  Mathematics of Operations Research 2013 DOI
 • Cordian Riener :
  On the degree and half-degree principle for symmetric polynomials
  Journal of Pure and Applied Algebra 2012 DOI
 • Cordian Riener, Kovacec Alexander, Kuhlmann Salma :
  A Note on Extrema of Linear Combinations of Elementary Symmetric Functions
  Linear and multilinear algebra 2012
 • Cordian Riener, Thorsten Theobald :
  Positive Polynome und semidefinite Optimierung
  Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (Teubner) 2008
 • Cordian Riener :
  On extreme forms in dimension 8
  Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux 2006
 • Michal Kočvara, Bernard Mourrain, Cordian Benedikt Riener :
  Polynomial Optimization, Moments, and Applications
  Springer 2023
 • Gunnar Fløystad, Cordian Riener, Satoshi Murai, Kohji Yanagawa :
  MFO-RIMS Tandem Workshop: Symmetries on Polynomial Ideals and Varieties
  2022
 • Hugues Verdure, Philippe Moustrou, Cordian Riener, Helen Naumann, Thorsten Theobald :
  Symmetries in AM/GM-based optimization
  2021
 • Cordian Riener, Saugata Basu, Marie Françoise Roy :
  Foreword to the Special Issue dedicated to the Arctic Applied Algebra conference 2019 in Tromsø
  Journal of Pure and Applied Algebra 2020 DOI
 • Cordian Riener, Ragni Piene :
  Ragni Piene
  2020
 • Cordian Riener :
  Symmetries in algorithmic questions in real algebraic geometry
  2020
 • Cordian Riener :
  Efficiently computing Betti numbers of symmetric semi algebraic sets
  2020
 • Cordian Riener :
  Vandermonde varieties, mirror spaces, and the cohomology of symmetric semi-algebraic sets
  2019
 • Cordian Riener :
  Geometry of quadrature rules
  2019
 • Cordian Riener :
  Stand på forskningstorg (Matematiske spill og gåter) under Utforsk UiT, Forskningsdagene 2019
  2019
 • Cordian Riener :
  Algorithms to compute topological invariants of symmetric semi algebraic sets
  2019
 • Cordian Riener :
  Computing the homology of symmetric semi-algebraic sets
  2018
 • Cordian Riener :
  Semidefinite optimization and arithmetic progressions
  2018
 • Cordian Riener :
  Efficiently computing the Betti numbers of symmetric semi-algebraic sets
  2018
 • Cordian Riener, Mohab Safey el Din :
  Real Root Finding for Equivariant Semi-algebraic Systems

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Real Algebraic Geometry, Optimization, Computational Algebra, Computational Complexity Theory
  CV

  • Siden 2019: Professor i Matematikk, UiT, Tromsø.
  • 2018 - 2019: Førsteamanuensis, UiT, Tromsø.
  • 2016 - 2018: fungerende professor (W2), University Const
  • 2012 - 2016: Aalto Science Institute Fellow, Aalto Ylliopisto, Helsingfors.
  • 2011 - 2012: Associate Fellow, Future College, Const.
  • 2007 - 2011: Stipendiat, Goethe Universität Frankfurt.

   

  Utdanning

  • 2000 - 2006 Matematisk økonomi (Universität Ulm)
  • 2003 - 2007 Filosofi Bachelor (Universität Ulm)
  • 2004 - 2005 Master i matematikk (Université de Bordeaux 1)
  • 2007 - 2011 Dr. phil nat i matematikk (Goethe Universität Frankfurt)
  • 2009 - 2014 Magister Artiumi Filosofi (Goethe Universität Frankfurt)
  • 2018             Habilitation in matematikk (University of Konstanz)