Kenneth Ruud


Professor, Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Stillingsbeskrivelse

Professor i teoretisk kjemi

 

 


 • Karolina Solheimslid Eikås, Maarten Beerepoot, Kenneth Ruud :
  A Computational Protocol for Vibrational Circular Dichroism Spectra of Cyclic Oligopeptides
  Journal of Physical Chemistry A 2022 ARKIV / DOI
 • Torsha Moitra, Pijush Karak, Sayantani Chakraborty, Kenneth Ruud, Swapan Chakrabarti :
  Behind the scenes of spin-forbidden decay pathways in transition metal complexes
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2021 ARKIV / DOI
 • Katarzyna Jakubowska, Magdalena Pecul-Kudelska, Kenneth Ruud :
  Relativistic Four-Component DFT Calculations of Vibrational Frequencies
  Journal of Physical Chemistry A 2021 ARKIV / DOI
 • Pijush Karak, Kenneth Ruud, Swapan Chakrabarti :
  Demystifying the Origin of Vibrational Coherence Transfer Between the S1 and T1 States of the Pt-pop Complex
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2021 ARKIV / DOI
 • Karen Oda Hjorth Dundas, Maarten Beerepoot, Magnus Ringholm, Simen Sommerfelt Reine, Radovan Bast, Nanna Holmgaard List m.fl.:
  Harmonic Infrared and Raman Spectra in Molecular Environments Using the Polarizable Embedding Model
  Journal of Chemical Theory and Computation 2021 ARKIV / DOI
 • Lukas Konecny, Jan Vicha, Stanislav Komorovsky, Kenneth Ruud, Michal Repisky :
  Accurate X-ray Absorption Spectra near L- and M-Edges from Relativistic Four-Component Damped Response Time-Dependent Density Functional Theory
  Inorganic Chemistry 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marta Chołuj, MD Mehboob Alam, Maarten Beerepoot, Sebastian P. Sitkiewicz, Eduard Matito, Kenneth Ruud :
  Choosing Bad versus Worse: Predictions of Two-Photon-Absorption Strengths Based on Popular Density Functional Approximations
  Journal of Chemical Theory and Computation 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Michal Repisky, Stanislav Komorovsky, Marius Kadek, Lukas Konecny, Ulf Egil Ekström, Elena Malkin m.fl.:
  ReSpect: Relativistic spectroscopy DFT program package
  Journal of Chemical Physics 2020 ARKIV / DOI
 • MD Mehboob Alam, Maarten Beerepoot, Kenneth Ruud :
  A generalized few-state model for the first hyperpolarizability
  Journal of Chemical Physics 2020 ARKIV / DOI
 • Mehboob Alam, Kenneth Ruud :
  Two-photon absorption in host-guest complexes
  Molecular Physics 2020 ARKIV / DOI
 • Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Simen Sommerfelt Reine, Olav Vahtras, Erik Kjellgren, Peter Reinholdt, Karen O.H Dundas m.fl.:
  Dalton Project: A Python platform for molecular- and electronic-structure simulations of complex systems
  Journal of Chemical Physics 2020 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Vladimir Pomogaev, Sandro Chiodo, Kenneth Ruud, Rimma Kuznetsova, Pavel Avramov :
  Computational investigation on the photophysical properties of halogenated tetraphenyl BODIPY
  Journal of Physical Chemistry C 2020 ARKIV / DOI
 • Pankaj L Bora, Jan Novotny, Kenneth Ruud, Stanislav Komorovsky, Radek Marek :
  Electron-Spin Structure and Metal-Ligand Bonding in Open-Shell Systems from Relativistic EPR and NMR: A Case Study of Square-Planar Iridium Catalysts
  Journal of Chemical Theory and Computation 2019 ARKIV / DOI
 • Lopa Paul, Torsha Moitra, Kenneth Ruud, Swapan Chakrabarti :
  Strong Duschinsky Mixing Induced Breakdown of Kasha's Rule in an Organic Phosphor
  The Journal of Physical Chemistry Letters 2019 ARKIV / DOI
 • Marius Kadek, Michal Repisky, Kenneth Ruud :
  All-electron fully relativistic Kohn-Sham theory for solids based on the Dirac-Coulomb Hamiltonian and Gaussian-type functions
  Physical review B (PRB) 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Finnes det en permanent løsning på midlertidighetens gordiske knute?
  Khrono.no 23. mars 2022 FULLTEKST
 • Lederliv
  06. mai 2022
 • X-ray spectroscopy from 2- and 4-component relativistic damped linear response theory
  2022
 • Lise Øvreås, Terje Lohndal, Kenneth Ruud, Gunn Elisabeth Birkelund :
  Forskningsrådet må ikke svekkes
  Aftenposten 13. juni 2022 FULLTEKST
 • Hilde Tonne, Kenneth Ruud, Jan Magnus Aronsen, Eli Aamot, Karianne Melleby, Mette Halskov Hansen m.fl.:
  Statsråden omtaler situasjonen som «alvorlig». Realiteten er at det er en oppkonstruert krise.
  Aftenposten 19. mai 2022 FULLTEKST
 • Recent advances in relativistic all-electron Dirac-Kohn-Sham calculations of solids using Gaussian-type orbitals
  2022
 • Håkon Emil Kristiansen, Thomas Bondo Pedersen, Simen Kvaal, Kenneth Ruud :
  Coupled-Cluster Theory for Electron Dynamics
 • Hvordan lykkes som ung forsker på 2020-tallet?
  2021
 • Relativistic 4c linear damped response TDDFT for valence and X-ray absorption spectroscopy
  2021
 • Kenneth Ruud, Marte Blikstad-Balas :
  Hvordan bli en vellykket forsker?
  28. november 2021 FULLTEKST
 • DORA in practice
  2021 FULLTEKST
 • En levende dialog om Plan S og rettigheter
  Khrono.no 06. februar 2020 FULLTEKST
 • Vi mener dette er akseptabel forskjellsbehandling
  Khrono.no 25. februar 2020 FULLTEKST
 • Åpen forskning er rett løsning
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 30. mars 2020 FULLTEKST
 • From real-time method to (quasi)-energy derivatives: Theory and examples of molecular property calculations
  2020
 • Research leadership: From PhD student to research group leader
  2020
 • Samspill mellom faglig ledelse og forskningsadministrativ ledelse: Forventninger og samarbeidsmuligheter
  2020
 • Kenneth Ruud, Magnus Ringholm, Radovan Bast, Daniel Henrik Friese, Bin Gao, Dan Johan Jonsson :
  OpenRSP Version v.1.0.0
  2020 DATA
 • Åpen tilgang til forskning: Muligheter og utfordringer
  2020
 • Hvordan kan et universitet legge til rette for åpen forskning?
  2020
 • Science in the digital age
  2020
 • Abhik Ghosh, Kenneth Ruud :
  Skandale i kjemitidsskrift: Et varsko for norsk akademia?
  Khrono.no 2020
 • Kenneth Ruud, Erkki J. Brändas :
  Preface
  Advances in Quantum Chemistry 2020
 • Marius Kadek, Marc Joosten, Michal Repisky, Kenneth Ruud :
  Four-component Dirac-Kohn-Sham theory for relativistic band structures of periodic systems based on Gaussian-type orbitals
  2020
 • Oversikt over marin FoU-innsats i Norge: Et nordlig perspektiv
  2020
 • Å lede mot åpen forskning
  2020
 • Akademisk frihet og åpen publisering
  Khrono.no 01. april 2020 FULLTEKST
 • Kenneth Ruud, Erkki J. Brändas :
  Preface
  Advances in Quantum Chemistry 2020 DOI
 • Marius Kadek, Michal Repisky, Kenneth Ruud :
  Full-potential relativistic four-component Dirac-Kohn-Sham method for periodic systems using Gaussian-type functions
 • Open Access, PlanS and DORA
  2019
 • Marius Kadek, Michal Repisky, Kenneth Ruud :
  All-electron fully relativistic Kohn–Sham theory for solids using Gaussian-type basis functions
  2019
 • Marius Kadek, Michal Repisky, Kenneth Ruud :
  All-electron relativistic four-component Dirac-Kohn-Sham theory for solids using Gaussian-type functions
  2019
 • Nasjonal e-infrastruktur for forskning frem mot 2030
  2019
 • Towards the calculation of multidimensional vibrational spectra
  2019
 • Åpen vitenskap i et digitaliseringsperspektiv
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Kenneth Ruud is a professor of theoretical chemistry at the University of Tromsø - The Arctic University of Norway (Norway) and the Director General of the Norwegian Defence Research Establishment. He received his Ph.D. degree from the University of Oslo in 1998 (supervisor Trygve Helgaker) and spent 2 years as a postdoctoral fellow in San Diego with Peter Taylor before moving to Tromsø in 2001. His main research interests are development of new ab initio methods for the study of molecular properties for non-relativistic and relativistic methods. Additional interests include solvent effects (continuum and QM/MM methods) and vibronic and relativistic effects. He is an author of several quantum chemistry program: Dalton, Dirac, ReSpect, and OpenRSP.

  Research ID: E-5947-2010
  Publon: https://publons.com/a/462588/

  Undervisning

  KJE-8105, Molecular Properties  CV

  Vitenskapelige utmerkelser

  • Innvalgt medlem i Det norske videnskaps-akademi (DNVA)
  • Elected Fellow i American Association for the Advancement of Science (AAAS)
  • Innvalgt medlem i Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Akademi (NTVA)
  • Innvalgt utenlandsk medlem i Finnish Academy of Science and Letters
  • Valgt medlem av Board of Directors av International Society of Theoretical Chemical Physics (ISTCP)
  • Innvalgt medlem av Academia Borealis
  • Dirac medaljen 2008 "for the outstanding computational chemist in the world under the age of 40" fra World Association of Theoretical and Computation Chemists (WATOC)
  • Pris for yngre forskere fra Universitetet i Tromsø, 2005

  Nåværende tillitsverv:

  • Styreleder i Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics (CSD) (2021-)
  • Styreleder i Centre for Autonomous Robotics Operations Subsea (CAROS) (2021-)
  • Visepreses i Det norske videnskaps-akademi (2020-)
  • Medlem av styret i VISTA (2020-)
  • Medlem av International Advisory Board of the Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences (2020-)
  • Nestleder i styret i Norges Forskningsråd (2019-)
  • Styremedlem i Uninett-Sigma2, selskapet som drifter norsk tungregning og datalagring for forskning (2015-)
  • Medlem av Scientic Council for IT4Innovation, det tsjekkiske tungregneprogrammet (2015-)