Bilde av Ræder, Inger Lin Uttakleiv
Bilde av Ræder, Inger Lin Uttakleiv
Seksjon for forskning og innovasjon inger.l.rader@uit.no +4777623370 Her finner du meg

Inger Lin Uttakleiv Ræder


Seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon

Stillingsbeskrivelse

 • Ekstern finansiering (Forskningsrådet)
 • Aurora Outstanding programmet
 • Tidligfase teknologioverføring
 • Kommersialisering av forskningsresultater, innmeldte ideer (DOFI)
 • Oppfølgning av handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjonsstillinger, innovasjonsstipendet og innovasjonsfondet
 • UiT Talent
 • Arctic Five
 • Utredning, analyse, strategiarbeid

 • Marie-Josée Haglund Halsør, Bjørn Altermark, Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Sequence analysis of nonulosonic acid biosynthetic gene clusters in Vibrionaceae and Moritella viscosa
  Scientific Reports 2020 ARKIV / DOI
 • Man Kumari Gurung, Bjørn Altermark, Ronny Helland, Arne O. Smalås, Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Features and structure of a cold active N-acetylneuraminate lyase
  PLOS ONE 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marie-Josée Haglund Halsør, Anton Liaimer, Seila Pandur, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Arne O. Smalås, Bjørn Altermark :
  Draft Genome Sequence of the Symbiotically Competent Cyanobacterium Nostoc sp. Strain KVJ20
  Microbiology Resource Announcements (MRA) 07. november 2019 DOI
 • Marie-Josée Haglund Halsør, Ulli Rothweiler, Bjørn Altermark, Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  The crystal structure of the N-acetylglucosamine 2-epimerase from Nostoc sp. KVJ10 reveals the true dimer
  Acta Crystallographica Section D: Structural Biology 2019 ARKIV / DOI
 • Tor Olav Berg, Man Kumari Gurung, Bjørn Altermark, Arne O. Smalås, Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Characterization of the N-acetylneuraminic acid synthase (NeuB) from the psychrophilic fish pathogen Moritella viscosa
  Carbohydrate Research 2015 DOI
 • Man Kumari Gurung, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Bjørn Altermark, Arne O. Smalås :
  Characterization of the sialic acid synthase from Aliivibrio salmonicida suggests a novel pathway for bacterial synthesis of 7-O-acetylated sialic acids
  Glycobiology 2013 DOI
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder, Elin Moe, Nils Peder Willassen, Arne Oskar Smalås, Ingar Leiros :
  Structure of uracil-DNA N-glycosylase (UNG) from Vibrio cholerae: mapping temperature adaptation through structural and mutational analysis
  Acta Crystallographica. Section F : Structural Biology and Crystallization Communications 2010 DOI
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder, Ingar Leiros, Nils Peder Willassen, Arne Oskar Smalås, Elin Moe :
  Uracil-DNA N-glycosylase (UNG) from the marine, psychrophilic bacterium Vibrio salmonicida shows cold adapted features A comparative analysis to Vibrio cholerae uracil-DNA N-glycosylase
  Enzyme and Microbial Technology 2008 DOI
 • Inger Liv Uttakleiv Ræder, Steinar Paulsen, Arne Oskar Smalås, Nils Peder Willassen :
  Effect of fish skin mucus on the soluble proteome of Vibrio salmonicida analysed by 2-D gel electrophoresis and tandem mass spectrometry
  Microbial Pathogenesis 2007 DOI
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Konvertering av marin biomasse til høyverdige produkter
  2019
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder, Bjørn Altermark, Hilde Hansen :
  Rester fra fiskeri blir bioplast, kosmetikk og kosttilskudd
  Forskning.no 26. august 2019
 • Susann Trondsen, Ingar Leiros, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Seila Pandur, Bjørn Altermark :
  Tapping into the proteome of shipworm symbionts - a novel source of cold-adapted lignocellulases
  2019
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Enzymes for production of sialic acids
  2018
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Efficient enzymes for the production of sialic acids
  2018
 • Man Kumari Gurung, Tor Olav Berg, Marie-Josée Haglund Halsør, Bjørn Altermark, Ingar Leiros, Ronny Helland m.fl.:
  Efficient production of sialic acids- Using enzymes for biomass conversion
  2017
 • Man Kumari Gurung, Tor Olav Berg, Marie-Josée Haglund Halsør, Bjørn Altermark, Ingar Leiros, Ronny Helland m.fl.:
  Efficient production of sialic acids- Using enzymes for biomass conversion
  2017
 • Tor Olav Berg, Bjørn Altermark, Ingar Leiros, Ronny Helland, Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Production of sialic acids and derivatives by enzyme catalysis
  2016
 • Tor Olav Berg, Marie-Josée Haglund Halsør, Man Kumari Gurung, Bjørn Altermark, Ingar Leiros, Ulli Rothweiler m.fl.:
  From marine rest raw materials to sialic acids: Using enzymes for biomass conversion
  2016
 • Tor Olav Berg, Bjørn Altermark, Ingar Leiros, Ronny Helland, Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Biocatalytical production of sialic acids and derivatives
  2015
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  From chitin to high-value monosaccharides
  2015
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Enzymes for the production of sialic acids
  2015
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Spennende hverdag som forsker i biologisk kjemi
  2014
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder, Bjørn Altermark, Man Kumari Gurung, Ronny Helland, Arne O. Smalås :
  Sialic acids in marine bacteria
  2014
 • Bjørn Altermark, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Man Kumari Gurung, Arne O. Smalås :
  Sialic acids in marine bacteria- from biosynthetic pathways to protein structure
  2013
 • Bjørn Altermark, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Man Kumari Gurung, Arne O. Smalås :
  Sialic acids in marine bacteria- from biosynthetic pathways to protein structure
  Glycobiology 2013
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder, Man Kumari Gurung, Bjørn Altermark, Tor Olav Berg, Ronny Helland, Arne O. Smalås :
  Sialic acid biosynthesis in marine bacteria
  2013
 • Tor Olav Berg, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Bjørn Altermark, Man Kumari Gurung, Arne O. Smalås :
  Characterization of a Neuraminic acid synthase from the psychrophilic organism Moritella viscosa
  2013
 • Man Kumari Gurung, Bjørn Altermark, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Ronny Helland, Arne O. Smalås :
  Features and structure of a sialic acid aldolase from Aliivibrio salmonicida
  2013
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Sialic acid biosynthesis in marine bacteria
  2013
 • Man Kumari Gurung, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Bjørn Altermark, Ingar Leiros, Mats Ökvist, Arne O. Smalås :
  Exploring sialic acid synthesizing enzymes from Aliivibrio salmonicida
  2012
 • Mats Ökvist, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Ingar Leiros, Arne O. Smalås :
  Structure of Sialic Acid Biosynthesis Enzyme PtmG from Aliivibrio Salmonicida
  2011
 • Man Kumari Gurung, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Bjørn Altermark, Ingar Leiros, Mats Ökvist, Arne O. Smalås :
  Sialic acid biosynthesis in Aliivibrio salmonicida
  2011
 • Mats Ökvist, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Ingar Leiros, Arne O. Smalås :
  Structure of sialic acid biosynthesis enzyme PtmG from Aliivibrio salmonicida
  2011
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder, Man Kumari Gurung, Bjørn Altermark, Ingar Leiros, Mats Ökvist, Arne O. Smalås :
  Sialic acid biosynthesis in Aliivibrio salmonicida
  2011
 • Bjørn Altermark, Inger Lin Uttakleiv Ræder, Martina Hadrovic, Ingar Leiros, Arne O. Smalås :
  Sialic Acid Synthesis in Aliivibrio salmonicida
  2009
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder, Bjørn Altermark, Martina Hadrovic, Ingar Leiros, Arne O. Smalås :
  Sialic acid synthesis in Aliivibrio salmonicida
  2009
 • Inger Lin Uttakleiv Ræder :
  Comparative functional and structural studies of proteins from the marine psychrophilic bacterium Vibrio salmonicida. Aspects of host adaptation and cold activity of proteins
  UiT Norges arktiske universitet 2007
 • Inger Liv Uttakleiv Ræder, hege lynum Pedersen, steinar Paulsen, Trond Jørgensen, Nils Peder Willassen, Arne Oskar Smalås :
  Proteomic studies of Vibrio Salmonicida
  2005

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Biomass conversion, high-value products from rest-raw materials, sialic acids, marine biomass, marine microorganisms, glycobiology, structural chemistry, marine bioprospecting, innovation research. 

   


  CV

  Tidligere yrkeserfaring:

  •  Forsker og postdoktor ved UiT, Institutt for kjemi
  •  Avdelingsingeniør ved UiT, Institutt for medisinsk biologi
  •  Vitenskapelig assistent ved NTNU, Institutt for bioteknologi

  Utdanning:

  • Ph.d i strukturbiologi- UiT, Institutt for kjemi
  • Sivilingeniør i bioteknologi- NTNU
  • Kurs i innovasjonsledelse og kommersialisering av FoU (NFR/NHH, 2017)
  • MBA i Teknologiledelse (NORD Universitet, 2017-2020).