Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Lien, Ingrid Hovda

Seniorrådgiver Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Demokratiutvikling i flerkulturelle samfunn med en spesiell vekt på urfolks situasjon og rolle. Empirisk basert forskning knytta til rettigheter, institusjonsendringer, sivil samfunnet og demokratisering. Geografisk har min forskning vært knyttet til Latin Amerika, med spesiell fokus på Guatemala, Nicaragua og Bolivia, men har også deltatt i forskningsgrupper, seminarer o.l. knytta til samisk relaterte problemstillinger. Mitt prosjekt er administrert fra Samisk høgskole i Kautokeino.

Har undervist på statsvitenskap i politisk teori, internasjonal politikk og noe sammenlignende politikk

Rådgiver utdanning ved Norges fiskerihøgskole.
Prosjektkoordinator uFisk ved Norges fiskerihøgskole. Prosjektet skal sette fokus på Utvikling av utdanning og undervisning i fiskeri og havbruksvitenskap, der et sentralt element er å gjøre utdanninga med næringsretta. I første omgang vil dette være knytta til at studenter som tar bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap kan få praksis som en del av utdanninga ute i sjømatnæringa. Mitt hovedansvar er knytta til etablering av praksisemne og kontakten mellom NFH og sjømatnæringa.

Simfish- prosjektkoordinator. Bistå i utvikling av nye undervisningsmetoder ved Norges fiskerihøgskole, der blant annet utvikling av spillbasert undervisning er sentralt.

 • Lien, Ingrid Hovda. Indigenous movements in Guatemala and Bolivia- different experiences in making the multicultural democracy work. Forum for Urfolk i bistand 2010-10-25 - 2010-10-26 2010.

 • Lien, Ingrid Hovda. "From resistance to political power". Indigenous demands for political power through decentralization and autonomy. The cases of Guatemala and Nicaragua. Norsk statsviterkonferanse 2008-04-28 - 2008-04-30 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. Ciudadania multicultural; integracion o autonomia. 2. conferencia international Universidad y pueblos indigenas 2008-10-14 - 2008-10-16 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. From resistance to political power; Indigenous demands for political power through decentralization and autonomy. Nordic political science conferance NOPSA 2008-08-06 - 2008-09-09 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. From resistance to political power; Indigenous peoples demands for political power through decentralization and autonomy. The cases of Guatemala and Nicaragua. PHD- samling 2008-04-02 - 2008-04-02 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. Om jord, folk, makt og autonomi. Utveier?. LAG. seminar 2008-10-03 - 2008-10-03 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. Problems of accountability in Guatemala - seen from an indigenous angle. Latin Americas futures 2008-09-10 - 2008-09-12 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. Antes, hoy y manana - experiencias como estudiantes Noruega en MCB2, algunos resultados de investigaciones. Universidades y pueblos indigenas- conferencia internacional 2006-10-29 - 2006-10-31 2006.

 • Lien, Ingrid Hovda. Multicultural citizenship in Latin America: A comparative study of political conditions for indigenous people in Guatemala, Bolivia and Nicaragua. CEPIN workshop 2006-06-07 - 2006-06-09 2006.

 • Lien, Ingrid Hovda. Multicultural citizenship in Latin America; A comparative study of the political condition for the indigenous people in Guatemala, Bolivia and Nicaragua. Prosjektseminar 2006-06-27 - 2006-06-29 2006.

 • Lien, Ingrid Hovda. Indigenous movements in Guatemala and Bolivia- different experiences in making the multicultural democracy work. Forum for Urfolk i bistand 2010-10-25 - 2010-10-26 2010.

 • Lien, Ingrid Hovda. "From resistance to political power". Indigenous demands for political power through decentralization and autonomy. The cases of Guatemala and Nicaragua. Norsk statsviterkonferanse 2008-04-28 - 2008-04-30 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. Ciudadania multicultural; integracion o autonomia. 2. conferencia international Universidad y pueblos indigenas 2008-10-14 - 2008-10-16 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. From resistance to political power; Indigenous demands for political power through decentralization and autonomy. Nordic political science conferance NOPSA 2008-08-06 - 2008-09-09 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. From resistance to political power; Indigenous peoples demands for political power through decentralization and autonomy. The cases of Guatemala and Nicaragua. PHD- samling 2008-04-02 - 2008-04-02 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. Om jord, folk, makt og autonomi. Utveier?. LAG. seminar 2008-10-03 - 2008-10-03 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. Problems of accountability in Guatemala - seen from an indigenous angle. Latin Americas futures 2008-09-10 - 2008-09-12 2008.

 • Lien, Ingrid Hovda. Antes, hoy y manana - experiencias como estudiantes Noruega en MCB2, algunos resultados de investigaciones. Universidades y pueblos indigenas- conferencia internacional 2006-10-29 - 2006-10-31 2006.

 • Lien, Ingrid Hovda. Multicultural citizenship in Latin America: A comparative study of political conditions for indigenous people in Guatemala, Bolivia and Nicaragua. CEPIN workshop 2006-06-07 - 2006-06-09 2006.

 • Lien, Ingrid Hovda. Multicultural citizenship in Latin America; A comparative study of the political condition for the indigenous people in Guatemala, Bolivia and Nicaragua. Prosjektseminar 2006-06-27 - 2006-06-29 2006.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe