Henriette Winther Fonjong


Juridisk rådgiver ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Stillingsbeskrivelse

Juridisk rådgiver ved Faggruppe for forskning og innovasjon 

 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Kontraktsrett
 • Immaterielle rettigheter
 • Melding om oppfinnelser (DOFI)
 • Regelverksutforming og juridisk rådgivning CV

Utdanning:

 • Master i Rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, 2014-2019

Arbeidserfaring:

 • Rådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet 2022-2023
     Administrativ ansvarlig for LL.M. Law of the Sea og masteravhandling i Rettsvitenskap. 
 • Rådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Fellestjeneste for opptak 2020 - 2021
     Teamleder for det Samordna opptaket ved UiT. Saksbehandling, veiledning og
     rådgivning, utarbeidelse av høringssvar. 
     Arbeidet innenfor opptakene Samordna opptak, Internasjonalt opptak og Lokalt opptak.
 • Førstekonsulent ved UiT Norges arktiske universitet, Fellestjeneste for eksamen og vitnemål 2019-2019
     Eksamensadministrasjon. Veiledning og rådgivning for studenter og ansatte ved universitetet. 
 • Sekretariat for Nemnda for studentsaker ved UiT Norges arktiske universitet 2017-2019
     Utarbeidelse av saksfremlegg for Nemnda for studentsaker innenfor fusk, tilrettelegging, studierett og adgang til eksamen. 
 • Konsulent ved UiT Norges arktiske universitet, Fellestjeneste for opptak 2017-2019
     Saksbehandling og veiledning av søknader om opptak til høyere utdanning. Samordna opptak,
     Internasjonalt opptak og Lokalt opptak. 
 • Mentor ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet 2017-2018
 • Ambassadør for Leger Uten Grenser 2015-2016