Arctic blue polygon pattern

Tidligere arrangementer

Innovasjonsfrokost - et tiltak for å bygge fellesskap og kultur for kunnskapsdeling 

Dette er en møteserie for innovasjons- og enpreprenørskapsinteresserte studenter og ansatte der aktuelle tema tas opp. Innovasjonsfrokostene innledes med et eller flere foredrag, og avsluttes med en spørsmåls- og diskusjonsrunde. Arrangementene ble igangsatt vårsemesteret 2021 og arrangeres normalt en gang per måned. Våren 2021 har arrangementene vært digitale på grunn av pandemien.

 

ARRANGEMENTER

Innovasjonsfrokost

28.04.2022 Hvordan er prosessen etter innsendt DOFI? (Se opptaket)

 • Power Point: Hvordan er prosessen etter innsendt DOFI
 • Når bør forskningen vurderes for innsending av DOFI? (Eirik W. Lundblad og Ingrid Skjæveland, Norinnova)
 • Utfall etter DOFI: Eierskap, patent og lisensiering. Hva innebærer dette for forskeren? (Eirik W. Lundblad og Ingrid Skjæveland, Norinnova)

31.03.2022 Virkemidler for innovasjon og kommersialisering på UiT (Se opptaket)

 • Innovasjonsstillinger (Kine Østnes Hanssen, UiT)
 • Innovasjonsprisen (Lars Ailo Bongo, UiT)

24.02.2022 Innovasjon - merittering, incentiv og motivasjon (Se opptaket - krever feide)

 • Power Point Toril Hernes NTNU UIT-innovasjonsfrokost 240222
  • Spørsmål besvart:
   • Innovasjonstipend direkte til fakultet (34m:20s)
   • Ansvarsområde til de som er prodekaner for innovasjon, griper dette også inn på utdanningssiden på samme måte? (37m:00s)
   • Hvilke erfaringer har dere høstet ved å bruke forskningstid til innovasjon og merittering? (42m:20s)
   • Hvordan er det etablert lytteposter slik at vi klarer å få fagfolket til å ta inn over seg det behovet som er selv om de nødvendigvis ikke er ekspert faglig og forskningsmessig? (46m:20s)
   • Indirekte og direkte innovasjon. Er det viktig å skille (være bevisst) mellom disse? (53m:35s)
   • Forskere opplever konflikt mellom, merittering, det akademiske og innovasjon (hemmelig hold, være offentlig om sine dataer) hvilke tanker har dere rundt dette? (59m:20s)

27.01.2022 Norinnova - Technology Transfer, STUD-ENT og mulighetene disse gir (Se opptaket)

18.11.2021 Studententreprenørskap og STUD-ENT (Se opptaket - krever feide)

28.10.2021 Sosiale innovasjoner; Hva, hvorfor og hvordan synliggjøre?

23.09.2021 Student eller forsker, hvordan koble seg på innovasjon? (Se opptaket)

02.09.2021 En kaffeprat om innovasjon på UiT - Perspektiver fra studentene

17.06.2021 Bærekraft, omstilling og innovasjon

27.05.2021 Tjenesteinnovasjon i helsesektoren

16.04.2021 Innovasjon, innovasjonskultur og samarbeid med næringslivet 

18.03.2021 Kommersialisering av forskning: IPR, publisering og patent

18.02.2021 Forskning, innovasjon og kommersialisering

 

Arctic Innovation Week

22.10.2021 Studentinnovasjon: Hvordan gjør vi det? (se opptaket)

22.10.2020 Studentinnovasjon på UiT (se opptaket

 

Horisont Europas innovasjonspilar 

09.03.2021: Lansering Horisont Europa innovasjonspilar (innovasjonnorge.no). Se opptak fra kick-off.

  

NYHETER

Arctic Accelerator, et akseleratorprogram for teknologi og industri, spesielt rettet mot skalerbare startups og forretningsidéer i Nord-Norge, har deltakere fra UiT. Finalen strømmes her (lenke kommer). 

Sist endret: 28.04.2022, endret av: Preben Lund
English flag