Arctic blue polygon pattern

Studenter: innovasjon og kommersialisering

Denne siden er laget for deg som er student ved UiT. 

Studentene utgjør universitetets største innovative ressurs. Under kan du som student finne all informasjon du trenger til å starte en idé eller inspirasjon til hvordan å jobbe videre med etablert konsept.

Handlingsplanen for innovasjon og entreprenørskap fremmer tiltak innen rådgivning og utdanning for studenter:

Kom i gang med idéer!

Rettigheter

Kommersialisering av forskning 

Suksesshistorier

Oppstart og kapitalmuligheter

Kompetanse og utdanning 

Sist endret: 02.05.2022, endret av: Preben Lund
English flag