Personkort bilde

Rolland, Tomas

Kommunikasjonsrådgiver Seksjon for kommunikasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Barn lager kunst sammen med eldre i Harstad. 2021.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Vil endre synet på demens gjennom kunst og kultur. 2020.

 • Lysdahl, Kristin Bakke; Rolland, Tomas Andre. Økende bruk av røntgen. (Fulltekst: http://www.forskning.no/artikler/2008/desember/204838 2009.

 • Hofvind, Solveig; Rolland, Tomas Andre. Mindre røntgen – samme resultat. (Fulltekst: http://www.forskning.no/artikler/2009/mars/212780 2009.

 • Rolland, Tomas Andre; Asbjørnslett, Mona. Gym for alle. (http://www.forskning.no/artikler/2008/desember/203671) 2008.

 • Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten; Rolland, Tomas Andre. Pust deg frisker. 2008.

 • Rolland, Tomas Andre; Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten. Pust deg frisk. 2008.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Barn lager kunst sammen med eldre i Harstad. 2021.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Vil endre synet på demens gjennom kunst og kultur. 2020.

 • Lysdahl, Kristin Bakke; Rolland, Tomas Andre. Økende bruk av røntgen. (Fulltekst: http://www.forskning.no/artikler/2008/desember/204838 2009.

 • Hofvind, Solveig; Rolland, Tomas Andre. Mindre røntgen – samme resultat. (Fulltekst: http://www.forskning.no/artikler/2009/mars/212780 2009.

 • Rolland, Tomas Andre; Asbjørnslett, Mona. Gym for alle. (http://www.forskning.no/artikler/2008/desember/203671) 2008.

 • Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten; Rolland, Tomas Andre. Pust deg frisker. 2008.

 • Rolland, Tomas Andre; Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten. Pust deg frisk. 2008.

 • [Loading...]