Rolland, Tomas


Kommunikasjonsrådgiver


  • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Barn lager kunst sammen med eldre i Harstad. 2021.
  • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Vil endre synet på demens gjennom kunst og kultur. 2020.
  • Lysdahl, Kristin Bakke; Rolland, Tomas Andre. Økende bruk av røntgen. (fulltekst) 2009.
  • Hofvind, Solveig; Rolland, Tomas Andre. Mindre røntgen – samme resultat. (fulltekst) 2009.
  • Rolland, Tomas Andre; Asbjørnslett, Mona. Gym for alle. (data) 2008.
  • Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten; Rolland, Tomas Andre. Pust deg frisker. 2008.
  • Rolland, Tomas Andre; Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten. Pust deg frisk. 2008.
  • Se alle arbeider i CRIStin →