Tomas Rolland


Senior kommunikasjonsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobber med:

 • Forskningsformidling (på uit.no/nyheter, sosiale medier, Forskning.no og andre)
 • Fotografering
 • Nyhetsformidling (på uit.no/nyheter og i sosiale medier)
 • Medierådgivning
 • Produksjon av video
 • Sertifisert dronepilot
 • Produksjon av podcast
 • Tilrettelegging for media
 • Lederstøtte
 • Krisekommunikasjon
 • Kursvirksomhet

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Barn lager kunst sammen med eldre i Harstad. 2021.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Rolland, Tomas. Vil endre synet på demens gjennom kunst og kultur. 2020.
 • Hofvind, Solveig; Rolland, Tomas Andre. Mindre røntgen – samme resultat. (fulltekst) 2009.
 • Lysdahl, Kristin Bakke; Rolland, Tomas Andre. Økende bruk av røntgen. (fulltekst) 2009.
 • Rolland, Tomas Andre; Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten. Pust deg frisk. 2008.
 • Bergland, Astrid; Ekerholt, Kirsten; Rolland, Tomas Andre. Pust deg frisker. 2008.
 • Rolland, Tomas Andre; Asbjørnslett, Mona. Gym for alle. (data) 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →