Personkort bilde

Diana Santalova Thordarson

Forsker innen logistikk og transport ved ArcLog Institutt for industriell teknologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Dataanalyse, maksinlæring, og stokastiske prosesser.

UTDANNELSE

2017-2018 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), ILU, NTNU

2005-2008 Dr.Sc.Ing. innen Transport og Trafikk, Riga tekniske universitet, Latvia

1992-1998 Mastergrad innen IKT, universitetet for sivil luftfart i Riga, Latvia

TIDLIGERE ANSETTELSESFORHOLD OG ARBEIDSERFARING
 
2019-2020 Forsker II, Møreforsking Molde AS

2019 Lektor med tilleggsutdanning, Trøndelag fylkeskommune

2015-2016 Trainee, AtB AS, Trondheim

2014-2015 Forsker, Statistisk sentralbyrå i Estland

2012-2014 Forsker, universitetet i Tartu, Estland

1999-2012 Universitetslektor/dosent, Riga tekniske universitet, Latvia

2002-2006 Universitetslektor, institutt for transport og kommunikasjon, Riga, Latvia

1998-1999 Universitetslektor/laboratoriebestyrer, universitetet for sivil luftfart i Riga, Latvia

[Loading...]