Elisabeth Blix Bakkelund


seniorrådgiver innovasjon og entreprenørskap

Stillingsbeskrivelse

  • Bygge kultur for innovasjon og entreprenørskap
  • Følge opp tiltaksplanen for innovasjon og entreprenørskap
  • Koordinere administrativ samarbeidsgruppe Innovasjon
  • Koordinere Team Innovasjon, SEFI
  • Utvikle arenaer for økt verdiskaping og samfunnsnytte
  • Rådgivning og veiledning innen innovasjon og entreprenørskap
  • Innovasjonslab
  • Analyse utredning og rapporteringCV

Arbeidserfaring

2023 -            Seniorrådgiver Innovasjon og entreprenørskap. UIT Norges arktiske universitet

2004 - 2023   Spesialrådgiver, regionansvarlig i Troms.  Norges forskningsråd

2018 - 2019   Hospitant. Forskningsrådets kontor i Brussel

2000 – 2004   Rådgiver/inkubatorleder. NorInnova AS                                        

1992 – 2000   Bedriftsrådgiver overfor grundere og småbedrifter. Troms Næringsservice AS

Utdanning

Høsten –01         Handelshøyskolen BI, Styrekompetanse                                

1990 – 1992        Høgskolen i Bodø, Siviløkonom

1988 – 1990        Høgskolesentret i Nordland, DH-kandidatstudiet med økonomisk/administrative fag

Våren –88            Universitetet i Tromsø, Forberedende prøve