Bilde av Storeheier, Pål Vegar
Foto: David Jensen
Bilde av Storeheier, Pål Vegar
Seksjon for forskning og innovasjon paal.v.storeheier@uit.no +4777660465 41441306 +47 41441306 Her finner du meg

Pål Vegar Storeheier


Seksjonsleder

Stillingsbeskrivelse

Ansvar for seksjonens arbeidsområder, som er strategiske og administrative oppgaver innen forskning, innovasjon og eksterne relasjoner, herunder:

 • Ledelse av seksjonen.
 • Bidra til utvikling og implementering av universitetets strategier og mål.
 • Lederstøtte.
 • Bidra til at universitetet har gode administrative støttefunksjoner som understøtter universitetets mål.
 • Bidra til godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling.
 • Bidra til at organisasjonen har høy kompetanse innen administrasjonen, og gi støtte til og være pådriver for utviklings- og forbedringstiltak i alle deler av virksomheten.
 • Arbeide for å 

 • Einar Ringø, Svein Dish Mathiesen , Pål Vegar Storeheier, Terry M. Mayhew, Reidar Myklebust :
  Effects of natural winter pasture and commercial pellet on the ultrastructure of small intestinal epithelium in reindeer
  Cell and Tissue Research 2005 DOI
 • Bob Eric H. van Oort, Nicholas Tyler, Pål Vegar Storeheier, Karl-Arne Stokkan :
  The performance and validation of a data logger for long-term determination of activity in free-ranging reindeer, Rangifer tarandus L
  Applied Animal Behaviour Science 2004 DOI
 • Pål Vegar Storeheier, Bob Eric H. van Oort, Monica Alterskjær Sundset, Svein D. Mathiesen :
  Food intake of reindeer in winter
  Journal of Agricultural Science 2004
 • Pål Vegar Storeheier, Svein Dish Mathiesen , Monica Alterskjær Sundset :
  Estimating faecal output in reindeer during winter
  Livestock Production Science 2003 DOI
 • Pål Vegar Storeheier, J. Sehested, L. Diernæs, Monica Alterskjær Sundset, Svein D. Mathiesen :
  Effects of seasonal changes in food quality and food intake on the transport of sodium and butyrate across ruminal epithelium of reindeer
  Journal of Comparative Physiology. B, Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology 2003 DOI
 • Pål Vegar Storeheier, Svein Dish Mathiesen , Nicholas Tyler, Monica Alteskjær Olsen :
  Nutritive value of terricolous lichens for reindeer in winter
  The Lichenologist 2002 DOI
 • Pål Vegar Storeheier, Svein D. Mathiesen, Ivar Schjelderup, Nicholas.J.C Tyler, monica Olsen Alterskjær :
  Utilization of nitrogen and mineral rich vascular forage plants by reibndeer in winter
  Journal of Agricultural Science 2002
 • AK Larsen, Trine Marhaug, Monica Alterskjær Sundset, Pål Vegar Storeheier, Svein D. Mathiesen :
  Digestive adaptations in the polar bear. An anatomical study of the gastrointestinal system of the polar bear related to its ability to adapt to future climatic changes in the Arctic
  Polar Research in Tromsø 2004
 • Pål Vegar Storeheier, J Sehested, L Diernæs, Monica Alterskjær Sundset, Svein D Mathiesen :
  Transepithelial transport of energy-rich short chain fatty acids in the gastrointestinal tract of reindeer
  2003
 • Pål Vegar Storeheier, J. Sehested, L. Diernæs, Monica Alterskjær Sundset, Svein Dish Mathiesen :
  Comparative aspects of short chain fatty acid transport in the gastrointestinal tract of an arctic ruminant
  Tropical and Subtropical Agroecosystems 2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  CV

  Tidligere yrkeserfaring:

  • Seksjonsleder for Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
  • Forskningsdirektør ved UiT
  • FoU-leder ved Høgskolen i Tromsø
  • Daglig leder for Senter for aldersforskning, Helse Nord
  • Førsteamanuensis ved UiT
  • Universitetsstipendiat ved UiT