#
Foto: David Jensen
#
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet paal.v.storeheier@uit.no +4777660465 41441306 +47 41441306 Tromsø ADM B 343

Pål Vegar Storeheier


Seksjonsleder

Stillingsbeskrivelse

Ansvar for seksjonens arbeidsområder, som er strategiske og administrative oppgaver innen utdanning, forskning, innovasjon og samfunnskontakt, herunder:

 • Utøve ledelse av seksjonen.
 • Bidra til utvikling og implementering av universitetets strategier og mål.
 • Bidra til at universitetet har gode administrative støttefunksjoner som understøtter universitetets mål.
 • Bidra til godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling horisontalt og vertikalt i universitetet.
 • Bidra til at organisasjonen har høy kompetanse innen administrasjonen, og gi støtte til og være pådriver for utviklings- og forbedringstiltak i alle deler av virksomheten.

 • Ringø, Einar; Mathiesen, Svein Dish; Storeheier, Pål Vegar; Mayhew, Terry M.; Myklebust, Reidar. Effects of natural winter pasture and commercial pellet on the ultrastructure of small intestinal epithelium in reindeer. Cell and Tissue Research 2005; Volum 320 (2). ISSN 0302-766X.s 355 - 359.s doi: 10.1007/s00441-004-1074-4.
 • van Oort, Bob Eric H.; Tyler, Nicholas; Storeheier, Pål Vegar; Stokkan, Karl-Arne. The performance and validation of a data logger for long-term determination of activity in free-ranging reindeer, Rangifer tarandus L. Applied Animal Behaviour Science 2004; Volum 89 (3-4). ISSN 0168-1591.s 299 - 308.s doi: 10.1016/j.applanim.2004.06.009.
 • Storeheier, Pål Vegar; van Oort, Bob Eric H.; Sundset, Monica Alterskjær; Mathiesen, Svein D.. Food intake of reindeer in winter. Journal of Agricultural Science 2004; Volum 141. ISSN 0021-8596.s 93 - 101.
 • Storeheier, Pål Vegar; Sehested, J.; Diernæs, L.; Sundset, Monica Alterskjær; Mathiesen, Svein D.. Effects of seasonal changes in food quality and food intake on the transport of sodium and butyrate across ruminal epithelium of reindeer. Journal of Comparative Physiology. B, Biochemical, Systemic, and Environmental Physiology 2003; Volum 173. ISSN 0174-1578.s 391 - 399.s doi: 10.1007/s00360-003-0345-9.
 • Storeheier, Pål Vegar; Mathiesen, Svein Dish; Sundset, Monica Alterskjær. Estimating faecal output in reindeer during winter. Livestock Production Science 2003; Volum 84 (1). ISSN 0301-6226.s 23 - 30.s doi: 10.1016/S0301-6226(03)00071-X.
 • Storeheier, Pål Vegar; Mathiesen, Svein D.; Schjelderup, Ivar; Tyler, Nicholas.J.C; Olsen Alterskjær, monica. Utilization of nitrogen and mineral rich vascular forage plants by reibndeer in winter. Journal of Agricultural Science 2002; Volum 139. ISSN 0021-8596.s 1 - 10.
 • Storeheier, Pål Vegar; Mathiesen, Svein Dish; Tyler, Nicholas; Olsen, Monica Alteskjær. Nutritive value of terricolous lichens for reindeer in winter. The Lichenologist 2002; Volum 34. ISSN 0024-2829.s 247 - 257.s doi: 10.1006/lich.2002.0394.
 • Larsen, AK; Marhaug, Trine; Sundset, Monica Alterskjær; Storeheier, Pål Vegar; Mathiesen, Svein D.. Digestive adaptations in the polar bear. An anatomical study of the gastrointestinal system of the polar bear related to its ability to adapt to future climatic changes in the Arctic. Polar Research in Tromsø 2004.s 10 - 11.
 • Storeheier, Pål Vegar; Sehested, J; Diernæs, L; Sundset, Monica Alterskjær; Mathiesen, Svein D. Transepithelial transport of energy-rich short chain fatty acids in the gastrointestinal tract of reindeer. 11th Arctic Ungulate Conference 2003-08-24 - 2003-08-28 2003.
 • Storeheier, Pål Vegar; Sehested, J.; Diernæs, L.; Sundset, Monica Alterskjær; Mathiesen, Svein Dish. Comparative aspects of short chain fatty acid transport in the gastrointestinal tract of an arctic ruminant. Tropical and Subtropical Agroecosystems 2003; Volum 3. ISSN 1870-0462.s 369 - 371.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  CV

  Tidligere yrkeserfaring:

  • Forskningsdirektør ved UiT
  • FoU-leder ved Høgskolen i Tromsø
  • Daglig leder for Senter for aldersforskning, Helse Nord
  • Førsteamanuensis ved UiT
  • Universitetsstipendiat ved UiT