Arctic blue polygon pattern

Ansatte: innovasjon og kommersialisering

Dette kapittelet er beregnet for ansatte ved UiT. Definisjonen av ansatte inkluderer stipendiater og post doc stillinger, andre midlertidig vitenskapelig ansatte og fast vitenskapelig ansatte. Årsaken til at det er ulike innganger for studenter og ansatte til verktøykasser er at de ulike målgruppene har ulike verktøy og tjenester tilgjengelig, men også at regelverk og rettigheter er forskjellig. Det er meldeplikt for forskningsfunn ved UiT Norges arktiske universitet.

 

Rådgivning

Rettigheter og regelverk

Kommersialisering av forskning

 Finansiering

Kompetanse og utdanning 

Sist endret: 26.04.2022, endret av: Mette Ravn Midtgard
English flag