Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Studentsamarbeid


Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Evensen, Anita

Seniorrådgiver - studentrekruttering og informasjon
Enhet for administrative tjenester HSL

Måseide-Olsen, Anne-Karin

Seniorrådgiver Næringslivssamarbeid
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Mikkelsen, Guro Haddal

Førstekonsulent studentrekruttering
Enhet for administrative tjenester HSL