Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Internship


Langseth, Sigurd

Seniorrådgiver - Samfunnskontakt og koordinator for UiTs etter- og videreutdanningsaktivitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Måseide-Olsen, Anne-Karin

Seniorrådgiver Næringslivssamarbeid
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø