Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Produksjon og driftsteknologi


Sivagnanam, Sasiharan

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Narvik
Seksjon for digitale basistjenester

Solvang, Wei Deng

Professor, leder for forskningsgruppe "Intelligent Produksjon og Logistikk"
Institutt for industriell teknologi