Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Maskinfag


Solvang, Wei Deng

Professor, leder for forskningsgruppe "Intelligent Produksjon og Logistikk"
Institutt for industriell teknologi